25 Mayıs 2019
  • Lefkoşa17°C
  • Mağusa18°C
  • Girne19°C
  • Güzelyurt15°C
  • İskele18°C
  • İstanbul17°C
  • Ankara13°C

GENÇLER FİŞLENİYOR!

Gençler fişleniyor!

02 Haziran 2014 Pazartesi 15:06

2 YIL ÖNCEKİ KAVGADAN SABIKALI

20 yaşındayken, karıştığı bir kavgada sonucunda, 2 yıl sulh ve sükûneti koruyacağına dair teminata bağlanan, şahsi kefaletle, hapis yatmadan davası kapanan gencin siciline işlenen sabıka kaydı başına bela oldu.  Küçük suçların oluşturduğu eski sicil kayıtları, hayatları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

75 BİN SABIKALI

Avukat Muhabbet Mevsimler, ülkede takriben 75 bin kişinin sabıka kaydı olduğuna dikkati çekti. Mevsimler 15-20 bin civarında TC vatandaşının uzun yıllar Kıbrıs’ta yaşamalarına rağmen, basit suçlardan sicillerine işlenen sabıkalarının ise hiçbir zaman silinmediğini belirtti.

GİZLİ SABIKA KAYITLARI TUTULUYOR

Sabıka kayıtlarının ilgili merciler tarafından gizli olarak tutulduğu ve 5 yılın ardından talep edilmesi ve uygun görülmesi sonucunda sabıkaların silinmesi halinde de ‘Polis, Savcılık, Asker, Sivil Savunma memuru, İstihbarat memuru’ gibi işlerde sabıkası silinen kişinin yine görev alamadığını belirtti.

4 KİŞİDEN 3’ÜNÜ SABIKALI OLACAK!

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel de, genel bir sicil affı çıkarılması gerektiğine işaret etti ve sicil affı çıkarılmadığı ve suçların düzenlenmedi takdirde, Meksika’da olduğu gibi ülkede de, her 4 kişiden 3’ününün sabıkalı olacağını söyledi.

Rana SARRO

22 yaşındaki Önercan Ayaz,  Almanya’ya gitmek için vize başvurusunda bulununca, sicilinde sabıka kaydı olduğunu öğrendi. 2 yıl önce karıştığı bir kavgada sonucunda, teminata bağlanarak 2 yıl sulh ve sükûneti koruyacağına dair şahsi kefaletle davası kapanan gencin siciline sabıka kaydının işlenmesine, baba Ömer Ayaz isyan etti.

Gazetemize şikâyette bulunan Karaoğlanoğlu’nda sakin Ömer Ayaz, “Gençler basit bir kavga sonucunda fişleniyor ve sabıkalı gösteriliyor. Dünyanın hiçbir yerinden böyle bir şey yoktur” diyerek, bu duurma isyan etti. 61 yaşındaki Baba Ömer Ayaz, başlarından geçen olayı gazetemize şöyle anlattı:

“Ülkede dönenleri bilmiyor muyuz?”

“22 yaşındaki oğlum Önercan Ayaz, 2012 yılında kavgaya karıştı. Mayıs 2014’te dava tamamlandı ve teminata bağlandı. Almanya’ya gitmek için, iyi hal belgesi almak amacıyla, vize başvurusunda bulundu. Sabıka kaydıyla karşılaştı. Çocuğu resmen fişlediler. Basit bir kavgadan dolayı eğer çocuklar fişleniyor. İş başvurularında da sabıkalı gösterilecek. Bir kavgaya karıştı diye sabıkalı mı göstereceksiniz? Ülkede dönenleri bilmiyor muyuz? Yolsuzluk, dolandırıcılıklar dönüyor ve iyi hal belgesi alıyorlar. Şuanda Anayasa değişiklikleri görüşülüyor. Ama insana saygı kalmadı.

Bunun üzerine konuyla ilgili açıklamalarına başvurulan Avukat Muhabbet Mevsimler, ülkede takriben 75 bin kişinin sabıka kaydı olduğuna ve 2012 yılında Meclis’ten geçen Sabıka Kaydının Silinmesi Yasası’nın eksiklikler içerdiğine işaret etti.

Av. Mevsimler: 5 yıl sonra talep edilebilir

Av. Mevsimler, hapislik verilmeyen suçlarda, 5 yıllık sürenin uzun bir süre olduğunu işaret etti ve bunun 3 yıla indirilmesi gerektiğini söyledi. Avukat Mevsimler, ‘Sabıka Kaydı’nın Silinmesi Yasası’ ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Bir sabıkanın silinmesi için Kaza Mahkemesinin yetkisine giren bir suçtan hapislik cezası olmaması, para cezası veya kefalet gibi suçlar ceza olarak verilirse, cezanın verildiği gün itibariyle 5 yıl süre geçtikten sonra başka bir suç işlemezse, mahkemeye yapılacak bir dilekçe ile sabıkanın silinmesini talep etme hakkına haiz olur.”

“KKTC olma şartı”          

“Sabıka kaydının silinmesi için öngörülen kurallar; ‘KKTC vatandaşı olmak, Kaza Mahkemesi’nin yetkisine giren bir suç olması, mahkûm olduğu suçtan hapislik cezası almamak ve cezanın kesildiği günden itibaren 5 yıl süreyle bir suç işlememektir.’ 5 yılsonunda mahkemeye yapılacak bir dilekçe ile sabıkanın silinmesi talep edilir. Yargıç uygun gördüğü takdirde silinmesine emir verilir ve sabıka kaydı silinir.”

Vatandaşlık da alamıyorlar

Avukat Mevsimler, TC vatandaşlarının ise, Yurttaşlık Yasası’nın ‘İyi ahlaklı olmalıdır’ maddesine gereği, basit suçlar olan darp, sövme, rahatsızlık, sarhoşluk gibi suçlardan yargılanan ve sicillerine işlenen sabıka kaydı neticesinde, KKTC yurttaşlarına tanınan bu haktan yararlanamadığına da dikkat çekti. Sabıka Kaydının Silinmesi Yasası’nda, KKTC vatandaşlığı şartı arandığı için, TC vatandaşlarının sabıkalarının silinmesi talebinde bulunamadığını belirtti.

15-20 bin civarı insan vatandaşlık alamıyor

Kıbrıs’ta uzun yıllar yaşamalarına ve hapislik suçu almamalarına rağmen, sicillerinden bu tür basit suçlardan ötürü yazılan sabıkaların silinmediğini belirten Mevsimler; 15-20 bin civarı TC vatandaşının, Yurttaşlık Yasası’nın 8’nci maddesinin Ç maddesi olan ‘İyi Ahlak Sahibi Olmalıdır’ fıkrasına ters düştüğü iddiasıyla vatandaşlıklarının engellendiğini vurguladı.

“İyi Ahlaklı Olma Fıkrası bertaraf edilmeli”

Avukat Mevsimler, Türkiye Adalet Bakanlığı ile bir protokol imzalanarak, Yurttaşlık Yasası’ndaki ‘İyi Ahlaklı Olma’ Fıkrasının bertaraf edilmesinin ve bu yolla burada yaşayan ve KKTC vatandaşlığı almaya aday kişilere vatandaşlık yolunun açılması gerektiğini söyledi.

İlgili fıkranın zamanında savcılık tarafından alınan bir görüş doğrultusunda uygulandığını belirten Av. Mevsimler, “Yani keyfi bir uygulamadır. ‘Ahlak’ ibareleri Ceza Yasası’ndan çıkmıştır. Muhaceret Yasası’nda iyi ahlaklıdır ibaresi niye durmaktadır? TC vatandaşlarının önü muhaceret yasasına dayanan bu ibareyle kesilmektedir” diye konuştu.

“Sabıkaların silinmesinin kapsamı genişletilmeli”

Sabıka kaydının sildirilebilmesi için, KKTC vatadandaşlarında hapislik suçu almaması şartının aranmasının yeterli olmadığını işaret eden Av. Mevsimler, “belli dönem hapisliği belli suçları da kapsayarak sabıkaların sicilden silinmesi kapsamının da genişletilmesi gerekmektedir. Çünkü ülkemizde son yıllarda Bonzai denilen uyuşturucunun ortaya çıkışı ile birçok yurttaşımızın birkaç ay hapislikle cezalandırılmaları sabıka kaydının silinmesine engel teşkil etmektedir. Bu nedenle bu kapsamın genişletilmesi buna paralel olarak da, Denetimli Serbestlik Yasası’nın da paralel olarak düzenlenmesi gerekmektedir” dedi.

“Yasa yeniden düzenlenmeli”

Hapislik verilmeyen suçlarda, 5 yıllık sürenin uzun bir süre olduğunu işaret ederek, bunun 3 yıla indirilmesi gerektiğini söyleyen Av. Mevsimler, “vatandaşı tüm kamu görevlerinden yoksun bırakır. Orantısız bir bekleme süresi vardır. Sabıkaların Kaydının Silinmesi Yasası, okunduğunda, mahkemeye başvuruş, yasanın tanımları, yazılışı anlaşılır değildir. Mahkemeye başvuruş şekli net değildir. Dolayısıyla ilgili Yasa’nın yeniden düzenlenmesi gerekir” dedi.

“Gizli sabıka kayıtları tutuluyor”

Sabıkanın 5 yılın ardından talep edilmesi ve uygun görülmesi sonucunda sicilden silinmesinin halinde ise, aslında gizli olarak sabıka kayıtlarının tutulduğunu vurgulayan Av. Mevsimler, “sicilden silindiğini gösteren karekter belgesinin temiz olarak verilmesi dahi, bazı kurumlara istihdam olma açısından güvenceli bir yol değildir. Çünkü karakter belgesinde temiz görünse de, polis bilgisayarında bu veriler tutulmaktadır. İstihdam edilmeyi bekleyen kişi, bu vesileyle Polis, Savcılık, Asker, Sivil Savunma memuru, İstihbarat memuru gibi işlerde yine görev alamazlar. Çünkü gizli kayıtlar ilgili merciler tarafından tutuluyor” dedi.

Başel: Genel af çıkarılmalı!

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel de, genel bir sicil affı çıkarılması gerektiğini vurguladı.

“İnsanların etiketlenmesi özellikle bizim gibi küçük toplumlarda o şahsa başka bir yaşam sansı bırakmamış oluyor. O yüzden suçlarla ilgili bir sınıflandırma yapılarak, genel bir sicil affı çıkarılması lazım.”

Suçlarla ilgili bir düzenleme yapılarak, sabıkalı insanlara ikinci bir yaşam hakkı verilmesi gerektiğini söyleyen Başel, “devletin bir hükümlüye istihdam ya da iş imkânı sağlamadığı için belli bir sürede yine içeriye döner. Uyuşturucu suçlarında içici ile satıcı yasalarda ayrışmadığı için, siciline işlenmiş birçok genç okuldan atılmaktadır” dedi.

Suçlarla ilgili bir düzenleme yapılmadığı ve genel bir sicil affı çıkarılmadığı takdirde, ülkemizin suç ülkesi diye bilinen Meksika’dan bir farkı kalmayacağını söyleyen Başel, “Yalnız uyuşturucu hergün 2-3 kişi tutuklanıyor. Bir yılda Bin civarı kişiye denk geliyor. Mahkemelerde binlerce dosya bulunuyor ve bu insanların hepsi de sabıkalanmıştır. Bu şekilde devam edersek Meksika’daki gibi her 4 kişiden 3’ününün sabıkası olacak. İnsanları etiketleyerek suçlar önlenemez, bu insanların rehabilite edilmesi gerekir” diye konuştu.

Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
SON DAKİKA